DOKUMENTIDE JA KÄSIKIRJADE KOGU

2016. aastaga sai dokumentide ja käsikirjade kogus ületatud 12 tuhande säiliku piir, täpsemalt 12 059 säilikut. Ajaliselt hõlmavad need tsaariaega, Eesti Vabariiki 1918-1940, Teise Maailmasõja aegseid okupatsioone, Nõukogude Eestit ning ka taasiseseisvunud Eesti Vabariiki. Dokumentide ja käsikirjade kogust leiab väga mitmekesist materjali maaparanduse, taimekasvatuse, aianduse, mesinduse, loomakasvatuse, põllumajanduslike organisatsioonide, põllumajanduspoliitika, põllumajandushariduse ja muudegi põllumajandusega seotud teemade kohta, arvukalt leiab erinevaid nõukogude aegseid teadlaste ja üliõpilaste teadustöid.

Suur osa meie kogu materjalist on seotud talude ajalooga. Nii võib meie muuseumist leida talukaarte, ostu-müügilepinguid, maaparandusplaane, majapidamisraamatuid, auhinnatunnistusi, isikudokumente, kviitungeid, teatisi, aga ka näiteks põhjalikumaid kodu-uurimuslikke töid ning mälestusi elust maal ja taludes tsaariajast alates. Analoogseid materjale leiab ka nõukogudeaegsete ühismajandite, kolhooside ja sovhooside kohta. Mahukamad on veel erinevate silmapaistvamate põllumajandusteadlaste materjalid, muuhulgas on esindatud  Elmar Haller, Jüri Kuum  ja Kalju Kask, ning organisatsioonide nagu Eesti Sordiparanduse Seltsi, Roela-Altserva Maanaiste Seltsi, Eesti Loomaarstide Koja ja Haanja Maanoorte Ringi materjalid.  Vanim kogusse vastuvõetud dokument on  1821. aastast pärit Pärnumaal Kolga-Jaani kihelkonnas Võisiku vallas olnud  Koltsi Jaagu talu vakuraamat.

Dokumentide ja käsikirjade kogu materjalidega saab lähemalt tutvuda Eesti Muuseumide Veebiväravas http://muis.ee/catalogue
 

Kogud pilt 1

 

Liplapi aiatöö- ja majapidamiskool (1910-1927) oli  Eestis ja kogu Venemaal esimene omataoliste seas. Pildil 1914. aastal Ella Kulkinile väljastatud lõputunnistus. EPM TR 1264 A.
 

Kogud pilt 2

Üks uuemaid lisandusi dokumentide ja käsikirjade kogus: Rukki talu peremehe Mihkel Rukki päevaraamat, kus kirjas igapäevased tööd ja tegemised aastatel 1926-1930.  EPM TR 2019:1 A 1290:1.