TEADUS

Eesti Põllumajandusmuuseum on oma ala keskmuuseum, mille ülesandeks on maaelu ja põllumajanduse arengu võimalikult mitmekülgne jäädvustamine, säilitamine ja kogutu kättesaadavaks tegemine. Selle juurde kuulub materjali teaduslik analüüs, uurimistulemuste ja allikmaterjalide publitseerimine. Põllumajandusmuuseum on uurimisbaas põllumajandusteadlastele, etnoloogidele, ajaloolastele, sotsioloogidele jpt. Materjale kasutab lai ring rahvakultuuri loojaid, suguvõsa- ning kodu-uurijaid, pedagooge, tudengeid, õpilasi ja teisi huvilisi.