Tori Hobusekasvanduses pakutavad teenused

  • Hobusekasvandust tutvustavad ringkäigud jalgsi, ratsa ja hobuvankril
  • Ratsutamine kasvanduses ja maastikul (pikniku võimalus)
  • Hobuprogrammid õpilastele
  • Ratsutamistreeningud üksikisikutele ja gruppidele maneežis ja välialal
  • Hobuboksi rent jm.

Üritused

  • konverents ning kogumiku „Tori hobusekasvandus 160" esitlus
  • 24. märts Soomaa ettevõtjate avatud kohvikute päev „Kaks kohviringi ümber Soomaa"
  • 02. juuni Hobuste sõidu- ja veokatsed
  • 20. august Tori tõugu noorhobuste üleriigilised näitus-jõudluskatsed
  • 25. august Eesti tõugu noorhobuste finaaljõudluskatsed

Tori kohanime on esmamainitud 1535. aastal. Juba siis oli olemas Tori mõis (Turgell, Torgelhoff, Gut Torgel ehk Turgel), mis oli Pärnu komtuurkonna tähtsaimatest mõisatest. Mõisale allusid terve hilisema Tori kihelkonna ja Pärnu kihelkonna kirdeosa alad.

Tori Hobusekasvandus alustas tegevust 1856. aastal, eesmärgiga aretada vastupidavat ja vähenõudlikku eesti hobust. Aastail 1855–1856 osteti kasvandusse 47 eesti tõugu mära ja 7 täkku. Üks nendest oli 1849. aastal sündinud eesti tõugu mustjaskõrb mära Pääsuke, kellest põlvneb näiteks Tori kasvanduses praegu elav mära Parii (sünd 2006).

Tori hobusetõu aretus sai alguse norfolk-roadsteri tõugu ristandtäkk Hetmanist (sünd 1886), kellest said alguse esimesed täkuliinid ja märaperekonnad. Hetmani skelett asub Eesti Põllumajandusmuuseumi püsiekspositsioonis.

Tori Hobusekasvanduse väärtuslik ajaloo- ja maakultuuripärand vajab arendamist rahvusvahelistele nõuetele vastavaks Eesti hobumajanduskeskuseks, mille käivitamise eesmärgiks on vajadus säilitada ajalooline Tori Hobusekasvanduse kompleks koos hoonetega ning välja arendada erinevad teenusepaketid.

Eestis on hobumajandus viimasel kahel aastakümnel väga kiirelt arenenud. Seda nii tõuaretuse, ratsaspordi, hobuturismi kui ka hobuste teraapilise kasutamise suunal.

Ajaloolises Tori Hobusekasvanduse kompleksis elab 2018. aastal 25 tori- ja 3 eesti tõugu mära ning 2018. aastal on sündimas 11 varssa – seega jätkub hobusekasvanduses nii tori- kui ka eesti hobusetõu aretus.

Kontaktid:
+372 5322 9786
 

1 IMG 5656EHS ja SA Eesti Maaelumuuseumid, Tori Hobusekasvandus, korraldasid  2. juunil, Tori Hobusekasvanduse ringrajal hobuste sõidu- ja veokatsed.

Vanemate hobuste kombineeritud veokatsetel osales tänavu kaks viieaastast tori hobust. Enn Ehastu tõi Tartumaalt Voika külast Torisse täku Faalur, kes on Fantoom 13 643 T järglane. Täku aretaja on Aavo Liplap. Tegemist on suurejoonelise, veidi kõrgejalgse, aga tugeva luustikuga täkuga (kämblaümbermõõt 23 cm). 
Ester Ader on Toris katsetanud peaaegu kõiki oma tori hobuseid, seekord võeti Vaabina tallist kaasa täku Alder 13 789 T järglane Aldersain. Kui 1 km traavi ja 1 km sammu tulemused olid paremad Aldersainil, siis kombineeritud kaugusveos näitas täkk Faalur head koostööd ja veotahet ning tuli selle ala võitjaks. Nende katsete tulemusi arvestab tõukomisjon täkkude tunnustamisotsuste tegemisel. 14 startinu seas oli sel aastal kuus täkku, kaks tori, üks eesti ja kolm neljaaastast eesti raskeveohobuse tõust.
Täkkude katsetamine on sedavõrd tähtis, et esitame selle aasta osalejad siinkohas koos aretaja, omaniku ja katsetel esitaja väljatoomisega:

1. eesti hobune Repliik (isa Raksel 725 E), aretaja ja omanik Angela Noor, katsetel osales Riina Rõa
2. tori hobune Aldersain (isa Alder 13 789 T), aretaja, omanik ja katsetaja Ester Ader
3. tori hobune Faalur (isa Fantoom 13 64 T), aretaja Aavo Liplap, omanik ja katsetaja Enn Ehastu
4. eesti raskeveo täkk Heigo (isa Heartland 2199 ER), aretaja Andres Supp, omanik Maie Kukk ja katsetel sõitis täkuga Viive Pilv
5. eesti raskeveo täkk Kallis 2229 ER, aretja Kersti Känd, omanik Krista Sepp ja jõudluskatsetel osales täkuga Hans-Kristjan Kallaste
6. eesti raskeveo täkk Norbert, aretaja ja omanik Merit Tõkke, treenis ja katsetas Viive Pilv.

 

Noorhobuste arvestuses läbitakse vankriga ühe kilomeetrine rada traavis, sammudistantsil haagitakse vankri taha kaalutud kelk. Noorhobuseid oli Toris katsetel kõige enam eesti raskeveotõust, hobuste nimed on esitatud osalenud täkkude nimekirjas. Vaatamata sellele, igaaastane täkkvarssade saak väikesearvulises tõus ei ole suur, on tähelepanuväärne korraga kolme neljaaastase täku katsetamine. Parim noor eesti raskeveo täkk neil jõudluskatsetel oli Heigo, omanik Maie Kukk ja katsetas Viive Pilv. Järgnesid päeva teiste tulemuse sammudistantsil teinud eesti raskeveo täkk Kallis ning veel arenev, kuid puhaste allüüridega täkk Norbert. 
Tori tõugu noorhobuseid oli katsetel kaks- Hermi Kolgaküla Tallist ja Linde Moonika ning Kunnar Kirschi hobusekasvatustalust. Hermi on tori täku Härra 13 767 T järglane, kelle loomulik liikumine liikumine ja koostöö treeneriga andis päeva teise tulemuse traavi ja sammu aladel. Linde oli uutes tingimustes väga rahulik ning tegi seda, mida nõuti. 
Tori tõugu hobuste kahevõstluse parim hobune on sel aastal Akeena, aretaja ja omanik Maret Kasemets. Akeena on täku Aachen 13 79 T järglane. Tema aretaja on Kolgaküla Tall OÜ ja manik Maret Kasemets.
Eesti tõugu noorhobuse Anna tõi Torisse Marika Pähkel. Anna põlvneb eesti täkust Aiken 788 E. 
Anna aretaja on Maarika Vahter ja katsetel esitas noort kõrbi eesti hobust Viive Pilv. Hobune sai kiita väga puhta sammu eest.


Kõige enam osalejaid startis eesti hobuste kahevõistluses. Karikas kuulub meeskonnale Age Põldaru ja Visu (isa Volli 790 E). Visu aretaja on Jüri Siemer. Visu on universaalne eesti hobune- temaga võib võistelda näiteks koolisõidus, rakendispordis või takistussõidus. Visu ettevalmistuses osales rakendispordis eesti paremikku kuuluvad tegijad – Riina Rõa ja Age Põldaru. 

Väga huvitav oli jälgida Tael Säkk´i ja tema kahe eesti hobse Rosanna ja Raja Teele sõitusid. Mõlemad hobused andsid endast tänu koostööle neid ohjanud Raeliga maksimumi. Püüdlikud, hea traavi ja sammuga hobused.

Seekord toimus SA Eesti maaelumuuseumid juhataja Merli Silla ning põlise Tori hobusemehe Vambo Tali juhtimisel ringkäik Tori Hobusekasvanduses. Kõigil oli võimalus küsida ning kõik küsimused said vastused. Toris toimuvat oli uudistamas külalisi Lätist ja Saksamaalt.