Kogumik ” Maaelu ja elu maal muutuste tuultes”
Eesti Põllumajandusmuuseum on oma fondidesse kogunud Eesti taasiseseisvumisaja eel ja ajal põllumajandust ning maaelu muutnud reformide läbiviimisega seotud mälestusi, dokumente ja fotosid. Meil on hea meel, et oleme suutnud täita oma lubaduse ning avaldanud käesolevas kogumikus „Maaelu ja elu maal muutuste tuultes. Põllumajandusreform 20" põllumajandusreformi käsitlenud foorumil „20. aastat põllumajandusreformi algusest" (25.05.2011) ja teaduskonverentsil „20. aastat põllumajandusreformist" (13.03.2012) esitatud ettekanded. Teaduskonverents „20 aastat põllumajandusreformist" märgiti ära Eesti muuseumide 2012. aasta teadusauhinna ürituste kategoorias nominendi tiitliga. See on suur tunnustus konverentsil esinenud inimestele ja korraldustoimkonnale.

Käesolev väga sisukas kogumik on mõeldud kõigile neile, kes tunnevad huvi Eesti maaelu ja põllumajanduse arengu ning seda arengut erinevatel aegadel mõjutanud reformide vastu. Huvilised leiavad siit teavet Eestis läbiviidud maareformidest alates 18.–19. sajandist kuni 21. sajandi esimese kümnendi lõpuni. Kogumikus on väga põhjalikult käsitletud 1992. aasta põllumajandusreformi seaduse (sh ka omandireformi aluste seaduse ja maareformi seaduse) alusel tehtud muutusi põllumajanduses ja maaelus, mis puudutasid vähem või rohkem kõiki maal elanud inimesi. Need seadused seadsid maainimesed küsimuse ette, kuidas edasi minna? Paljudel aitasid talupojamõistus ja tegutsemisjulgus leida väljapääsu, kuid kõik ei leidnud oma kohta muutunud olukorras.

Eesti maaelu viimastest suurtest muutustest on nüüd möödas juba üle 20 aasta. Vaatamata pöördeliste aegade raskustele on Eesti põllumajandus ja maaelu olnud jätkusuutlikud ning konkurentsivõimelised: sööme ikka Eestis kasvatud toitu, säilinud on eesti rahvakultuur, räägime ikka eesti keelt.

Põllumajanduse- ja maaettevõtlusega tegelevatel ettevõtjatel on põhjust rõõmustamiseks: 2014. aastal täitub 25. aastat ajast, mil hakkasid tegutsema paljud talud ning rajati Eesti Talupidajate Keskliit. Igal aastal tuleb maalt häid uudiseid, näiteks Saidafarm OÜ juhataja Juhan Särgava pälvis 2013. aastal rahvusvahelise Läänemere-sõbraliku taluniku tiitli. Eduka põllumajandusettevõtja eeskuju näitavad meil igal aastal valitud aasta põllumehed. ÜRO on kuulutanud 2014. aasta peretalude aastaks.

Merli Sild

Eesti Põllumajandusmuuseumi direktor

Kogumiku on koostanud: Merli Sild, Mati Tamm ja Ell Vahtramäe

Toimetaja Vilja Kohler

Kujundus ja trükk Vali Press OÜ

Kogumiku väljaandmist toetas Eesti Kultuurkapital


Kogumikku on võimalik tellida: 738 3810 või epm@epm.ee

Raamatu hind: 5 eurot