KOLHOOSIDE JA SOVHOOSIDE MÄRGID

Vaatamata ühiskonnas toimunud muutustele on märgikultuur Eestis olnud silmapaistvalt kõrge. Oma osa selles on kolhooside ja sovhooside märkidel, millest paljud on teostatud kunstiliselt kõrgel tasemel. Nende valmistamine sai õige hoo sisse 1960. aastate lõpul, kui osa majandeid olid saanud juba 20 aastat vanaks. Esialgu said seda lubada jõukamad kolhoosid ja sovhoosid, kuid hiljem järgnesid paljud teised majandid. Kuigi märke nõukogude perioodist on küllaldaselt, napib nende kohta teavet. Selle saamist raskendab ka asjaolu, et antud perioodist on enam kui 25 aastat möödas. Üht-teist vajalikku on siiski veel võimalik teada saada, milleks oleme koostanud  küsimustiku. Küsimustik on mõeldud kõigile neile, kes oma majandi märkide kohta midagi teavad, sest iga väiksemgi teave võib osutuda vägagi oluliseks. Vastamisel ei pea küsimuste järjekorrast kinni pidama.

  •    Millal tulid majandis käibele esimesed märgid, mis aastatel võis see olla?
  •    Kui sageli nende märkidega kokku puutusite, kui laialdaselt nad levisid?
  •    Kellelt telliti märke, kes neid kavandasid, kas pöörduti ka mõne tuntud kunstniku poole?
  •    Kus neid toodeti ja kui suurel hulgal?
  •    Kellele ja mis puhul neid anti?
  •    Kas Teil on säilinud oma majandi märke? Milliseid? Mida Te neist teate?
  •    Kui suur huvi nende märkide vastu on olnud väliskülalistel?

Kas olete nõus annetama muuseumile oma majandi märke, vimpleid ja meeneid? Kui vähegi võimalik, palume nende juurde kirja panna tema lugu–millal, kellele ja mis puhul. 

Vastused palume saata või tuua Eesti Põllumajandusmuuseumisse, Pargi 4, Ülenurme 61714, Tartu maakond.  Täiendavat infot saab Lembit Karult telefonil 7383818 või e-postiga aadressil lembit.karu@epm.ee ja Merlin Lumistelt telefonil 7383818 või e-postiga aadressil merlin.lumiste@epm.ee