HARIDUSASUTUSTELE

Lasteaiale ja põhikooli 1. astmele

UUS! Sissejuhatus kollase koera aastasse

15. veebruaril 2018.a. algas Hiina horoskoobi järgi kollase maakoera aasta. Koeral on oluline tähtsus ka eesti kultuuris ja rahvapärimuses. Koera seostatakse kohuse- ja vastutustunde, harmoonia, stabiilsuse ja eneseväärikusega. Muuseumitunnis räägime koduloomade kujunemisest laiemalt, meisterdame puust vurri ja teeme kirju koera kooki.

Vastavus õppekavadega: sobib ajaloo ja tööõpetuse ainekavadega.

Muuseumitunni käik

1. Näitusekülastus (30 min)

Püsinäitusel „Põllumajanduse ja maaelu areng Eestis läbi sajandite" räägime saabunud koera-aastast ja Hiina horoskoobist, koduloomade kujunemisest ja koerast kui vanimast koduloomast, tema rollist ustava kodu- ja karjavalvuri ning kelgukoerana ja mängime koeratõugude teemalist memory-mängu.

2. Puidutöökojas koerateemalise vurri meisterdamine (30 min)

Ettevalmistatud detailidest vurri kokkupanek ning selle koerapiltidega kaunistamine.

3. Kirju koera koogi kokakool (30 min)

Valmistame koos kirju koera koogi. Iga grupp saab kaasa koogi retsepti ning omatehtud koogi.

Õppe eesmärk ja õpitulemus:

Õpilased on saanud teadmisi koduloomade arengu ning erinevate rollide kohta inimeste elus aastatuhandete vältel. Osatakse eristada peamisi koeratõuge ning valmistada ühe kindla retsepti alusel kooki. On saadud lihtsamaid oskusi väikeste puitdetailide kokkupanemisel.

 

Kestus: 1,5 tundi

Hind: 3 EUR (lapsed alla 8a., õpilased), 5 EUR (täiskasvanud)

Info ja tellimine:

tuuli.mcginley@maaelumuuseumid.ee

info@maaelumuuseumid.ee

Tel: 738 3810, 5373 7124

Maagiline mesi

Muuseumi mesindusnäitusel tutvutakse mesinduse ajalooga ning mesindusinventariga. Uuritakse läbi mängu ning filmivaatamise mesilaste tegevusi ja eluprotsessi tarus. Õpitakse tundma meesaadusi: suir, taruvaik, õietolm, mesilasema toitepiim ning vaadeldakse mikroskoobiga õietolmu ning suiraterasid. Saadakse teadmisi mee ja meesaaduste kasulikkusest inimese tervisele ning arutletakse selle üle, kuidas funktsioneerib kooslus mesilane, keskkond ja inimene. Valmistatakse kunstkärjest küünlaid ning maitstakse meesaadusi.

Vastavus õppekavadega: sobib loodusõpetuse ja ajaloo ainekavaga

LOE EDASI

Viljaterast leivani 

Muuseumitunnis jälgivad osalejad rahvustoidu valmimise protsessi viljaterast rukkileivani. Tunnis tehakse üheskoos läbi leiva valmimiseks olulised etapid: proovitakse esivanemate kombel kootidega vilja peksmist ning selle tuulamist, jahvatatakse erinevate tööriistadega jahu ning õpitakse leivataigna tegemist. Tutvustatakse leiva tervislikkust ning räägitakse leivaga seotud kommetest. Iga osaleja saab leiva ja või valmistamise kogemuse võrra rikkamaks. 
Vastavus õppekavadega: sobib ajaloo, töö- ja tehnoloogiaõpetuse ja loodusõpetuse ainekavadega. 
LOE EDASI

Villakera-kullakera 

Muuseumitunni raames õpivad osalejad lähemalt tundma olulist kodulooma – lammast – ja teevad tutvust villaga, mis on juba aastatuhandeid olnud üheks tähtsamaks materjaliks rõivaste valmistamisel. Osalejatel on harukordne võimalus näha muuseumi laudas elus lambaid, proovida kätt nii villa kraasimisel kui ka lõngaks ketramisel ning meisterdada endale töötoas lambavillaga kaetud papist lambake.
Vastavus õppekavadega: sobib ajaloo, tööõpetuse, loodusõpetuse ainekavadega
LOE EDASI

Avastades kartulit!

Muuseumitunnis saadakse teadmisi eestlase jaoks olulise kultuurtaime kartuli kohta. Osaleja saab teada, kust on kartulitaim pärit ning kuidas see jõudis eestlase toidulauani. Tutvutakse kartulikasvatuse oluliste tööriistade ning masinatega. Saadakse ülevaade kartulitaime osadest ja kartulisortidest. Tutvutakse kartuli koostise ning kasutusvõimalustega. Tunni praktilises osas  vaadatakse tärklise kasutamisvõimalusi ning tehakse joodiga katseid. Lisaks tehakse postkaardile või tekstiilile kartulitrükki.
Vastavus õppekavadega: sobib ajaloo, loodusõpetuse ja tööõpetuse ainekavadega
LOE EDASI

Milleks muna?

Muuseumitunnis "Milleks muna?" saavad osalejad teadmisi erinevate kodulindude päritolu, metsikute sugulaste ning munade kohta. Õpitakse tundma muna ehitust ja koostist (valgud, rasvad, mineraalained jne). Uuritakse munakarpide ja -templite märgistusi. Õpitakse, mis on oomega-3 kana- ja vutimunad ning tehakse munadega katseid.
Vastavus õppekavadega: sobib loodusõpetuse ja ajaloo ainekavadega
LOE EDASI

Põhikooli 2. ja 3. astmele

UUS! Sissejuhatus kollase koera aastasse

 

15. veebruaril 2018.a. algas Hiina horoskoobi järgi kollase maakoera aasta. Koeral on oluline tähtsus ka eesti kultuuris ja rahvapärimuses. Koera seostatakse kohuse- ja vastutustunde, harmoonia, stabiilsuse ja eneseväärikusega. Muuseumitunnis räägime koduloomade kujunemisest laiemalt, meisterdame puust vurri ja teeme kirju koera kooki.

Vastavus õppekavadega: sobib ajaloo ja tööõpetuse ainekavadega.

Muuseumitunni käik

1. Näitusekülastus (30 min)

Püsinäitusel „Põllumajanduse ja maaelu areng Eestis läbi sajandite" räägime saabunud koera-aastast ja Hiina horoskoobist, koduloomade kujunemisest ja koerast kui vanimast koduloomast, tema rollist ustava kodu- ja karjavalvuri ning kelgukoerana ja mängime koeratõugude teemalist memory-mängu.

2. Puidutöökojas koerateemalise vurri meisterdamine (30 min)

Ettevalmistatud detailidest vurri kokkupanek ning selle koerapiltidega kaunistamine.

3. Kirju koera koogi kokakool (30 min)

Valmistame koos kirju koera koogi. Iga grupp saab kaasa koogi retsepti ning omatehtud koogi.

 

Õppe eesmärk ja õpitulemus:

Õpilased on saanud teadmisi koduloomade arengu ning erinevate rollide kohta inimeste elus aastatuhandete vältel. Osatakse eristada peamisi koeratõuge ning valmistada ühe kindla retsepti alusel kooki. On saadud lihtsamaid oskusi väikeste puitdetailide kokkupanemisel.

Kestus: 1,5 tundi

Hind: 3 EUR (lapsed alla 8a., õpilased), 5 EUR (täiskasvanud)

Info ja tellimine:

tuuli.mcginley@maaelumuuseumid.ee

info@maaelumuuseumid.ee

Tel: 738 3810, 5373 7124

Maagiline mesi

Muuseumi mesindusnäitusel tutvutakse mesinduse ajalooga ning mesindusinventariga. Uuritakse läbi mängu ning filmivaatamise mesilaste tegevusi ja eluprotsessi tarus. Õpitakse tundma meesaadusi: suir, taruvaik, õietolm, mesilasema toitepiim ning vaadeldakse mikroskoobiga õietolmu ning suiraterasid. Saadakse teadmisi mee ja meesaaduste kasulikkusest inimese tervisele ning arutletakse selle üle, kuidas funktsioneerib kooslus mesilane, keskkond ja inimene. Valmistatakse kunstkärjest küünlaid ning maitstakse meesaadusi.

Vastavus õppekavadega: sobib loodusõpetuse ja ajaloo ainekavaga

LOE EDASI

Viljaterast leivani 

Muuseumitunnis jälgivad osalejad rahvustoidu valmimise protsessi viljaterast rukkileivani. Tunnis tehakse üheskoos läbi leiva valmimiseks olulised etapid: proovitakse esivanemate kombel kootidega vilja peksmist ning selle tuulamist, jahvatatakse erinevate tööriistadega jahu ning õpitakse leivataigna tegemist. Tutvustatakse leiva tervislikkust ning räägitakse leivaga seotud kommetest. Iga osaleja saab leiva ja või valmistamise kogemuse võrra rikkamaks. 
Vastavus õppekavadega: sobib ajaloo, töö- ja tehnoloogiaõpetuse ja loodusõpetuse ainekavadega. 
LOE EDASI

Sepakunsti saladused

Sepistamine on vanim metallide töötlemise viis. Muuseumitund toimub Eesti Põllumajandusmuuseumi sepikojas, kus osalised jälgivad muuseumi sepa Mart Salumaa tegevust ja selgitusi, saades ülevaate sepatöö olemusest: metalli kasutuselevõtmise ajaloost, terasest ja selle saamisest, terase vormimise võtetest, töö tegemisest ohutult.
Vastavus õppekavadega: sobib ajaloo, töö- ja tehnoloogiaõpetuse, füüsika ainekavadega
LOE EDASI

Avastades kartulit!

Muuseumitunnis saadakse teadmisi eestlase jaoks olulise kultuurtaime kartuli kohta. Osaleja saab teada, kust on kartulitaim pärit ning kuidas see jõudis eestlase toidulauani. Tutvutakse kartulikasvatuse oluliste tööriistade ning masinatega. Saadakse ülevaade kartulitaime osadest ja kartulisortidest. Tutvutakse kartuli koostise ning kasutusvõimalustega. Tunni praktilises osas  vaadatakse tärklise kasutamisvõimalusi ning tehakse joodiga katseid. Lisaks tehakse postkaardile või tekstiilile kartulitrükki.
Vastavus õppekavadega: sobib ajaloo, loodusõpetuse ja tööõpetuse ainekavadega
LOE EDASI

Milleks muna?

Muuseumitunnis "Milleks muna?" saavad osalejad teadmisi erinevate kodulindude päritolu, metsikute sugulaste ning munade kohta. Õpitakse tundma muna ehitust ja koostist (valgud, rasvad, mineraalained jne). Uuritakse munakarpide ja -templite märgistusi. Õpitakse, mis on oomega-3 kana- ja vutimunad ning tehakse munadega katseid.
Vastavus õppekavadega: sobib loodusõpetuse ja ajaloo ainekavadega
LOE EDASI
 

Hobuse jõust hobujõuni

Sisuka praktilise poolega muuseumitund, milles tutvustatakse tehnilise mõtte arengut lohistist aurumasinani töötava mudeli baasil. Toimub praktiline töötuba sisepõlemismootori põhimehhanismide teemal, mille käigus võetakse 4- taktiline kolbmootor lahti ja pannakse kokku. 
Vastavus õppekavadega: füüsika, matemaatika ja töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainekavadega
LOE EDASI

Gümnaasiumile

Sepakunsti saladused

Sepistamine on vanim metallide töötlemise viis. Muuseumitund toimub Eesti Põllumajandusmuuseumi sepikojas, kus osalised jälgivad muuseumi sepa Mart Salumaa tegevust ja selgitusi, saades ülevaate sepatöö olemusest: metalli kasutuselevõtmise ajaloost, terasest ja selle saamisest, terase vormimise võtetest, töö tegemisest ohutult.
Vastavus õppekavadega: sobib ajaloo, töö- ja tehnoloogiaõpetuse, füüsika ainekavadega
LOE EDASI

Viljaterast leivani 

Muuseumitunnis jälgivad osalejad rahvustoidu valmimise protsessi viljaterast rukkileivani. Tunnis tehakse üheskoos läbi leiva valmimiseks olulised etapid: proovitakse esivanemate kombel kootidega vilja peksmist ning selle tuulamist, jahvatatakse erinevate tööriistadega jahu ning õpitakse leivataigna tegemist. Tutvustatakse leiva tervislikkust ning räägitakse leivaga seotud kommetest. Iga osaleja saab leiva ja või valmistamise kogemuse võrra rikkamaks. 
Vastavus õppekavadega: sobib ajaloo, töö- ja tehnoloogiaõpetuse ja loodusõpetuse ainekavadega. 
LOE EDASI

Hobuse jõust hobujõuni

Sisuka praktilise poolega muuseumitund, milles tutvustatakse tehnilise mõtte arengut lohistist aurumasinani töötava mudeli baasil. Toimub praktiline töötuba sisepõlemismootori põhimehhanismide teemal, mille käigus võetakse 4- taktiline kolbmootor lahti ja pannakse kokku. 
Vastavus õppekavadegafüüsikamatemaatika ja töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainekavadega
LOE EDASI

Üliõpilastele

Sepakunsti saladused

Sepistamine on vanim metallide töötlemise viis. Muuseumitund toimub Eesti Põllumajandusmuuseumi sepikojas, kus osalised jälgivad muuseumi sepa Mart Salumaa tegevust ja selgitusi, saades ülevaate sepatöö olemusest: metalli kasutuselevõtmise ajaloost, terasest ja selle saamisest, terase vormimise võtetest, töö tegemisest ohutult.
Vastavus õppekavadega: sobib ajaloo, töö- ja tehnoloogiaõpetuse, füüsika ainekavadega
LOE EDASI

Hobuse jõust hobujõuni

Sisuka praktilise poolega muuseumitund, milles tutvustatakse tehnilise mõtte arengut lohistist aurumasinani töötava mudeli baasil. Toimub praktiline töötuba sisepõlemismootori põhimehhanismide teemal, mille käigus võetakse 4- taktiline kolbmootor lahti ja pannakse kokku. 
Vastavus õppekavadegafüüsikamatemaatika ja töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainekavadega
LOE EDASI

Ametikooli õpilastele

Sepakunsti saladused

Sepistamine on vanim metallide töötlemise viis. Muuseumitund toimub Eesti Põllumajandusmuuseumi sepikojas, kus osalised jälgivad muuseumi sepa Mart Salumaa tegevust ja selgitusi, saades ülevaate sepatöö olemusest: metalli kasutuselevõtmise ajaloost, terasest ja selle saamisest, terase vormimise võtetest, töö tegemisest ohutult.
Vastavus õppekavadega: sobib ajaloo, töö- ja tehnoloogiaõpetuse, füüsika ainekavadega
LOE EDASI

Viljaterast leivani 

Muuseumitunnis jälgivad osalejad rahvustoidu valmimise protsessi viljaterast rukkileivani. Tunnis tehakse üheskoos läbi leiva valmimiseks olulised etapid: proovitakse esivanemate kombel kootidega vilja peksmist ning selle tuulamist, jahvatatakse erinevate tööriistadega jahu ning õpitakse leivataigna tegemist. Tutvustatakse leiva tervislikkust ning räägitakse leivaga seotud kommetest. Iga osaleja saab leiva ja või valmistamise kogemuse võrra rikkamaks. 
Vastavus õppekavadega: sobib ajaloo, töö- ja tehnoloogiaõpetuse ja loodusõpetuse ainekavadega. 
LOE EDASI

Hobuse jõust hobujõuni

Sisuka praktilise poolega muuseumitund, milles tutvustatakse tehnilise mõtte arengut lohistist aurumasinani töötava mudeli baasil. Toimub praktiline töötuba sisepõlemismootori põhimehhanismide teemal, mille käigus võetakse 4- taktiline kolbmootor lahti ja pannakse kokku. 
Vastavus õppekavadegafüüsikamatemaatika ja töö- ja tehnoloogiaõpetuse ainekavadega
LOE EDASI