Püsinäitused

Püsinäitused:

Põllumajanduse ja maaelu areng Eestis läbi sajandite

Lina meie igapäevaelus

Linnukasvatus Eestis

Mesindus Eestis

Rukkiküün

Kuldne õlg ja põnev kasetoht meie kodus

Põllumajandustehnika fondinäitus ja naised põllumajanduse mehhaniseerimisel

Näituseväljak

Talurahva veovahendid 19. sajandi teisest poolest 20. sajandi algusaastateni

Püsinäitused on ligipääsetavad erivajadustega inimestele!

Eesti Põllumajandusmuuseumi püsinäituste kohta leiab rohkem informatsiooni peale klikkides.