TÖÖTAJAD

JUHTKOND        
AMETIKOHT NIMI TELEFON E-POST HARIDUS
Direktor Merli Sild 738 3812 merli.sild@epm.ee Kõrgharidus
Kultuurikorraldus
Peaspetsialist Maie Kukk 738 3822 maie.kukk@epm.ee Kõrgharidus
Ökonomist-raamatupidaja
Personalijuht-sekretär Kadri Parm 738 3810 kadri.parm@epm.ee Keskeriharidus
Sekretäritöö
Kommunikatsiooni-ja turundusjuht Emily Lindsalu 738 3813 emily.lindsalu@epm.ee Kõrgharidus
Ajakirjandus ja kommunikatsioon
Juhiabi
(töösuhe peatatud)
Sille Sepmann      
KOGUDE OSAKOND        
Peavarahoidja-osakonnajuhataja Kaire Ilula 738 3814 kaire.ilula@epm.ee Kõrgharidus
Loomakasvatus
Koguhoidja-teadur Marje Võsso 742 1001 marje.vosso@epm.ee Rakenduskõrgharidus
Raamatukogundus ja infoteadus
Koguhoidja-teadur Lembit Karu 738 3818 lembit.karu@epm.ee Kõrgharidus
Ajaloolane-etnograaf
Koguhoidja-teadur Merlin Lumiste 738 3818 merlin.lumiste@epm.ee Kõrgharidus
Arhiivindus
Koguhoidja-arhivaar Kaarel Vissel 738 3818 kaarel.vissel@epm.ee

Kõrgharidus
Ajalugu

Konservaator-restauraator Maiga Davõdov 738 3818 maiga.davodov@epm.ee Kõrgharidus
Romaani-germaani keeled
Konservaator-restauraator Mati Mänt   mati.mant@epm.ee Keskharidus
Konservaator-restauraator Toomas Asi   toomas.asi@epm.ee Keskeriharidus
Keskkonnakaitse
Vanemkonservaator Liina Lemsalu   liina.lemsalu@epm.ee Kõrgharidus
Mööbli restaureerimine

TEADUS

       
Vanemteadur Ellen Pärn 738 3817 ellen.parn@epm.ee Kõrgharidus
Rohumaateadus ja söödatootmine
Teadussekretär Monika Levkin 738 3817 monika.levkin@epm.ee Kõrgharidus
Ajalugu
NÄITUSTE OSAKOND        
Näituste korraldaja Marat Viires 738 3820 marat.viires@epm.ee Kõrgharidus
Raamatugraafika
Giid-huvijuht Kerle Kadak 738 3819 kerle.kadak@epm.ee Kõrgharidus
Eesti kirjandus ja teatriteadus
Ekspositsioonide-hooldustehnik Ruth Metsallik 738 3819 ruth.metsallik@epm.ee Kõrgharidus
Ajaloolane, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Ekspositsiooniteenindaja  Daria Akimova 
 
daria.akimova@epm.ee  Kõrgharidus
Ajalugu
Ekspositsiooniteenindaja Marija Kiveste 738 3823 marija.kiveste@epm.ee Rakenduskõrgharidus
Turismi-ja toitlustuskorraldus
Turismiinfokeskuse teenindaja Berit Rätto 738 3823 berit.ratto@epm.ee Rakenduskõrgharidus
Turismi- ja hotelliettevõtlus
Perenaine Tiina Ivandi   tiina.ivandi@epm.ee Keskharidus
Pedagoog-sepp Mart Salumaa   mart.salumaa@epm.ee Keskharidus
Administraator Reelika Närap   reelika.narap@epm.ee Keskeriharidus
Hobumajandus
Abitööline Tiina Tõlgo   tiina.tolgo@epm.ee Keskharidus
Ekspositsiooniteenindaja  Kaili Lopp   kaili.lopp@epm.ee   
Kunstnik
(töösuhe peatatud)
Laura Vähi      
Ekspositsioonide-programmijuht
(töösuhe peatatud)
Signe Rätsepso      
MAJANDUS        
Mehaanik-restauraator Väino Kajak 741 2350   Keskeriharidus
Instrumentaallukksepp
Mehaanik-restauraator Kalju Tenn 741 2350   Keskeriharidus
Mehhanisaator
Tisler-restauraator Enno Vasar   enno.vasar@epm.ee Keskeriharidus
Mööbelsepp
Ehitaja-restauraator Karl Raudpuu   karl.raudpuu@epm.ee Keskharidus
Ehitaja-restauraator Karl Käärik    karl.kaarik@epm.ee Kõrgharidus
Põllumajanduse mehhaniseerimine
Majahoidja Jaak Rehtla     Põhiharidus
Aednik Kairi Ait   kairi.ait@epm.ee Kõrgharidus
Teoloogia
Loomakasvataja Sigrid Sild   sigrid.sild@epm.ee Kõrgharidus
Loomakasvatus
TORI HOBUSEKASVANDUS        
Hobuhooldaja Tuuli Rätsep   tuuli.ratsep@epm.ee Keskeriharidus
Loomakasvatus/kodumajandus
Hobuhooldaja Ingrid Soomets   ingrid.soomets@epm.ee Keskharidus
Tallitöötaja-traktorist Urmas Simson   urmas.simson@epm.ee Keskharidus
Traktorist-masinist
Valve- ja hooldustehnik  
Annelii Koolme     Põhiharidus
Valve- ja hooldustehnik Maidu Paap     Keskeriharidus
Ehituspuusepp