TORI TÕUGU NOORHOBUSTE ÜLERIIGILISED JÕUDLUSKATSED 2017

Toimumisaeg, koht: Laupäev, 19.08. 2017, algusega kell 11.00 Tori Hobusekasvanduses Korraldajad: Eesti Hobusekasvatajate Selts koostöös Tori Hobusekasvandusega

Eesmärk:

 • Tori tõugu hobuste propageerimine.
 • Kahe ja kolme aastaste ning kuni kuue aastaste noorhobuste hindamine.
 • Noortäkkude tunnustamine vastavalt tori tõugu hobuste säilitus- ja aretusprogrammile.

Osavõtjad:

 • 2015.a sündinud tori tõugu täkud ja märad.
 • Kolme aastased ja vanemad täkud, kelle esitus on vajalik tori tõu genofondi säilitamiseks ja keda omanik soovib esitada
 • Tori tõugu märade näitus, osavõtjad 3 kuni 6 aastased tori tõugu märad, keda hobuse omanik soovib esitada

Hindamiskomisjon : Tori tõugu hobuste tõuraamatu tõu-ja hindamiskomisjoni liikmed

Hindamine: Tori tõugu noorhobuste hindamine toimub 10 punkti süsteemis ja hinnatakse järgnevaid tunnuseid: tüüp; keha; jalad; samm; traav; galopp ja hüpe /ei ole kohustuslik TA suuna hobustele, üldmulje ). Kahe aastaseid tori tõugu hobuseid hinnatakse kahes arvestuses : A arvestus - hobused, kes kuuluvad tori tõu tõuraamatu TA tõuraamatu põhiosasse , täkkudele ja märadele toimuvad eraldi arvestused. B arvestus - hobused, kes kuuluvad tori tõugu hobuste tõuraamatu põhiosasse, täkkudele ja märade eraldi arvestused.

Veterinaaria: Osalevad terved hobused, kes tuuakse tallidest, kus pole esinenud viimase 30 päeva jooksul nakkushaigustesse haigestumisi. Loomaarsti poolt noorhobuste ülevaatus 19.august algusega kell 9.00

Tallikohad: tallikoha broneerimine kuni 17.august tuuli.ratsep@epm.ee Tallikoha maksumus 10 eur, tasuda kohapeal.

Osavõtu tingimused: Osavõtu registreerimine kuni 15.august aadressil ehs@ehs.ee Õigeaegselt registreeritud hobused avaldatakse noorhobuste kataloogis.

Teatada: hobune, sünniaasta, omanik ja esitaja nimi. Kaasa võtta hobuse pass.

Esitustingimused: Noorhobuse esitajal ja tema abilisel on nõutud korrektne riietus (nt. valge pluus, tumedad püksid), turvalised jalanõud ja soovitus kanda ratsakiivrit.

Transport: Kahe aastase tori hobusega osavõtt jõudluskatsetest- kompenseeritakse transport 0,26 eur /km kohta (arve+ kütusetšekk)

Auhindamine: Kahe aastaste hobuste arvestuses võitjatele (TA osa, noortäkk, noormära ja TB osa, noortäkk, noormära) karikas, hobusele tekk. Kõigile hobustele rosetid ja esemeline auhind Parimale hobuse esitajale kahe aastaste hobuste arvestuses auhind. Kõrgem auhind määratakse hobusele, kes hinnatavate tunnuste osas on saanud 8 punkti ja rohkem. I auhind – kõik 7 punkti, või 2 hinnet üle 7 punkti, siis võib olla üks hinne 6 punkti. II auhind- kõik 6 punkti (või 2 hinnet üle 6, siis võib üks hinne olla 5).

PÄEVAKAVA
Laupäev, 19. august Tori Hobusekasvanduses kell 11.00 Tori tõugu hobuste jõudluskatsed, noorhobuse esitus ja hindamine

I. TÄKUD

 1. 2015. a sündinud tori tõugu täkud, tõuraamatu TA osa. Esitus käekõrval.
 2. 2015. a sündinud tori tõugu täkud, tõuraamatu TB osa. Esitus käekõrval.
 3. Kolme aastased ja vanemad täkud

Esitus käekõrval, peale täkkude esitust käekõrval järgneb täkkude vabaliikumise hindamine ja vabahüpped. Tõuraamatu TA osasse registreeritud hobustel ei ole vabahüpped kohustuslikud. Kolme aastaste ja vanemate täkkude kommenteerimine ja auhindamine.

I. MÄRAD

 1. 2015. a sündinud tori tõugu märad, algus orienteeruvalt kell 14.00 tõuraamatu TA osa. Esitus käekõrval.
 2. 2015. a sündinud tori tõugu märad, tõuraamatu TB osa. Esitus käekõrval.
 3. Kolme kuni kuue aastaste märade hindamine

Esitus käekõrval, peale märade esitust käekõrval järgneb märade vabaliikumise hindamine ja vabahüpped. Tõuraamatu TA osasse registreeritud hobustel ei ole vabahüpped kohustuslikud. Kolme kuni kuue aastaste märade kommenteerimine ja auhindamine.

Kahe aastaste tori tõugu hobuste kommenteerimine ja auhindamine,

2 aastaste täkkude arvestuses võitja tiitel Parim tori tõugu noortäkk (TA) 2017
2 aastaste täkkude arvestuses võitja tiitel Parim tori tõugu noortäkk (TB) 2017
2 aastaste märade arvestuses võitja tiitel Parim tori tõugu noormära (TA) 2017
2 aastaste märade arvestuses võitja tiitel Parim tori tõugu noormära (TA) 2017

Aretajate õhtu.

Kohtumiseni Toris!
EHS Tori hobuse kasvatajate haruselts