Tori Hobusekasvanduses pakutavad teenused

  • Hobusekasvandust tutvustavad ringkäigud jalgsi, ratsa ja hobuvankril
  • Ratsutamine kasvanduses ja maastikul (pikniku võimalus)
  • Hobuprogrammid õpilastele
  • Ratsutamistreeningud üksikisikutele ja gruppidele maneežis ja välialal
  • Hobuboksi rent jm.

Üritused

  • konverents ning kogumiku „Tori hobusekasvandus 160" esitlus
  • 24. märts Soomaa ettevõtjate avatud kohvikute päev „Kaks kohviringi ümber Soomaa"
  • 02. juuni Hobuste sõidu- ja veokatsed
  • 20. august Tori tõugu noorhobuste üleriigilised näitus-jõudluskatsed
  • 25. august Eesti tõugu noorhobuste finaaljõudluskatsed

Tori kohanime on esmamainitud 1535. aastal. Juba siis oli olemas Tori mõis (Turgell, Torgelhoff, Gut Torgel ehk Turgel), mis oli Pärnu komtuurkonna tähtsaimatest mõisatest. Mõisale allusid terve hilisema Tori kihelkonna ja Pärnu kihelkonna kirdeosa alad.

Tori Hobusekasvandus alustas tegevust 1856. aastal, eesmärgiga aretada vastupidavat ja vähenõudlikku eesti hobust. Aastail 1855–1856 osteti kasvandusse 47 eesti tõugu mära ja 7 täkku. Üks nendest oli 1849. aastal sündinud eesti tõugu mustjaskõrb mära Pääsuke, kellest põlvneb näiteks Tori kasvanduses praegu elav mära Parii (sünd 2006).

Tori hobusetõu aretus sai alguse norfolk-roadsteri tõugu ristandtäkk Hetmanist (sünd 1886), kellest said alguse esimesed täkuliinid ja märaperekonnad. Hetmani skelett asub Eesti Põllumajandusmuuseumi püsiekspositsioonis.

Tori Hobusekasvanduse väärtuslik ajaloo- ja maakultuuripärand vajab arendamist rahvusvahelistele nõuetele vastavaks Eesti hobumajanduskeskuseks, mille käivitamise eesmärgiks on vajadus säilitada ajalooline Tori Hobusekasvanduse kompleks koos hoonetega ning välja arendada erinevad teenusepaketid.

Eestis on hobumajandus viimasel kahel aastakümnel väga kiirelt arenenud. Seda nii tõuaretuse, ratsaspordi, hobuturismi kui ka hobuste teraapilise kasutamise suunal.

Ajaloolises Tori Hobusekasvanduse kompleksis elab 2018. aastal 25 tori- ja 3 eesti tõugu mära ning 2018. aastal on sündimas 11 varssa – seega jätkub hobusekasvanduses nii tori- kui ka eesti hobusetõu aretus.

Kontaktid:
+372 5322 9786