Tutvustus

Eesti Põllumajandusmuuseum on oma ala keskmuuseum, millel on oluline osa Eesti maakultuuri, põllumajandusliku tootmise, omandisuhete, põllumajandushariduse ja -teaduse jäädvustamisel, vastava ainese kogumisel, säilitamisel, uurimisel ja eksponeerimisel. Põllumajandus, maaomand ja talu on eestlaste emblemaatiline sümbol 19. sajandi algusest alates. Maa ja maakultuur on rahvusliku mälu ja identiteedi põhikomponent, selle indikaator ka tänapäeva ühiskonnas. Muuseumi rahastatakse Maaeluministeeriumi poolt, samuti erinevate projektide ja fondide kaudu.

Vaata lisaks