UUDISED

18.12.2015

Ilmunud on uus AIMA (rahvusvaheline põllumajanduse- ja maaelumuuseumite assotsiatsioon) uudiskiri (nr 5. Detsember 2015).

New AIMA ( International Association of Agricultural Museums) newsletter are available now. 

 

6. detsembril esitleti Eesti Põllumajandusministeeriumi suures saalis raamatut "Rõõm rukkist",  mille koostajateks on Ester Šank, Valve Raudnask. Raamatu juurde kuulub ka DVD Rukki kiituseks, mille autor on Mati Narusk. Samas esitati ka järgnev üleskutse.

Rukkiaasta 2015

Üleskutse koostööpartneritele  

Rukis on meie põline leivavili. Ent see on eestlaste jaoks ka sümbol, meie rahvusliku identiteedi lahutamatu osa, mida saame hoida vaid ühise jõuga. Osutamaks rahvusviljale austust ja keskendamaks sellele avalikkuse tähelepanu, sündis idee koondada rukkiga seotud mitmesugused temaatilised sündmused ühte aastasse. Selleks on igati sobiv järgmine aasta, mil möödub 170 aastat kuulsa „rukkikrahvi" von Bergi sünnist ning 140 aastat tema aretatud „Sangaste", maailma vanima talirukkisordi loomisest.

28. novembril 2014 tegi Põllumajandusministeeriumi asekantsleri Illar Lemetti juhitav töörühm ettepaneku kuulutada aasta 2015 Eestis rukkiaastaks. Töörühma kuuluvad ja on rukkiaasta idee algatajateks Eesti Rukki Seltsi, Olustvere Teenindus-  ja Maamajanduskooli, Eesti Taimekasvatuse Instituudi, Eesti Põllumajandusmuuseumi ja Sangaste valla esindajad.

Rukkiaasta 2015 kuulutati pidulikult välja 9. detsembril Põllumajandusministeeriumis toimunud raamatu "Rõõm rukkist" esitlusel. Rukkiaasta avasündmuseks saab Friedrich Georg Magnus von Bergi 170. sünniaastapäevale pühendatud konverents Sangastes 14. veebruaril 2015.

Kutsume Teid kaasa aitama nii rukkiaasta õnnestumisele kui meie leivavilja – Eesti elujõu kestmisele!

Eesti Rukki Seltsi volikogu

04.12.2014

Loodud on uus koduleht, kust võib leida leivateo ajalugu kogu maailmast. Koduleht sisaldab nii intervjuusid, dokumente , videosid jne. Koduleht asub siin

30.07.2014

Põhja-Baierimaal avati rukki-infokeskus. Lähemalt saab keskusest lugeda siin