Projekti rahastab Rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest!