FILMI- ja VIDEOKOGU

Seisuga 31.12.2017 oli  filmikogus arvel 148 museaali, neist enamik 35 mm või 16 mm filmil, 65 aga diafilmid.

Sisult jaguneb kogu peamiselt kaheks. Kõigepealt dokumentaalfilmid mitmesuguste põllumajanduslike tööprotsesside jäädvustamiseks, millest enamiku on teinud Põllumajandusmuuseum ise aastail 1972 – 1987 (Rehepeksmine 1972, Harkadra tegemine 1975, Käsi-linatööd 1977, Teravilja koristamine käsitsi 1982, Prangli lina 1983 jt). Filmide tehniline külg jäi amatöörlikuks (16 mm filmil, enamik ilma helita), kuid sisult olid nad põhjalikult ette valmistatud. Üks filmidest – Lina, 1983-1984 – võitis 1987. a. Lvivis festivalil Etnofilm diplomi, seda on esitatud ühel Rootsi telekanalil ja arvatavasti ETV-s.

Teise osa moodustavad õppe- või reklaamiotstarbelised filmid uute põllumajanduslike tehnoloogiate, meetodite jms kohta, millest enamik pärineb teistest toonastest liiduvabariikidest (stuudiod Lennautšfilm, Mosnautšfilm, Vene NSFV piirkondade kinoringvaadete stuudiod), mõned ka Eestist (Hübriidkaalikas KuusikuSigalate elektrifitseerimine jt). Siia juurde võiks arvata ka mõned Eesti NSV majandeid tutvustavad filmid. Umbes 30 filmi (kaasa arvamata teistest liiduvabariikidest pärinevaid) teadaolevalt teistes Eesti filmikogudes ei leidu.

Lisaks on veel videokogu (seisuga 31.12.2015.a   364 museaali, üle 291 tunni materjali), mis kujutab endast peamiselt Eesti Põllumajandusmuuseumi enda ürituste ja mitmesuguste maaelualaste sündmuste kroonikat alates 1980. aastate lõpust. Vähem (peamiselt viimastest aastatest) leidub ka põllumajandus-, maaelu- või looduskaitsealaseid videofilme.

Filmikogus ja videokogus olev materjal on täielikult digitaalselt kättesaadav.

Filmikogu materjalidega saab lähemalt tutvuda Eesti Muuseumide Veebiväravas http://muis.ee/catalogue