Linnukasvatus Eestis

Linnukasvatus on loomakasvatusharu, mis hõlmab kana-, kalkuni-, pardi-, muskuspardi, hane, vuti-, pärlkana- ja jaanalinnukasvatust. Linnukasvatuse eesmärk on lindude aretus, söötmine ning pidamine munade, linnuliha, maksa, sulgede ja udusulgede tootmiseks. Esikohal on kanamunade ja broilerkanaliha tootmine.

Eestis algas linnukasvatuse teadlikum areng 19. sajandi lõpul ning hoogustus 20. sajandi alguses. Viimase viiekümne aasta jooksul on linnukasvatus arenenud põllumajanduse tagasihoidlikust kõrvalharust kitsalt spetsialiseeritud põllumajandusharuks.

Ekspositsioonis antakse ülevaade:

  • kodulindude looduslikest eellastest;
  • Eesti linnukasvatuse arengust 1919-2012;
  • eesti vuti aretusest;
  • munast ja tema teekonnast kana kehas;
  • erinevate lindude munadest, munade märgistamisest ning olulisusest toidulaual;
  • munade kunstlikust hautamisest ehk inkubeerimisest;
  • kanatibu arengust munas 20 päeva jooksul;
  • tänapäeva intensiivsest linnukasvatusest;
  • erinevat tüüpi kanade tõugudest ja krossidest (kross – omavahel sobivateks aretatud spetsiaalliinide ristamisel saadud tarbelindude kogum).

Külastajal avaneb ka endal võimalus astuda sisse inimmõõtmetele ümber arvutatud suurusega kanapuuri ja tunnetada puuris olemist.