PÕLLU- JA KODUMAJANDUSKOOLIDES ÕPPIMINE

Eesti Vabariigis oli enne Teist maailmasõda võimalus teadmisi põllundusest ja majapidamise korraldamisest omandada peaaegu poolesajas põllu- ja kodumajanduskoolis.  Tegutsesid põllundus- ja aianduskoolid, põllumajanduslikud rahva- ja erikoolid ning kodumajandus- ja tööstuskoolid. Samuti korraldati erinevate seltside poolt vastavaid lühiajalisi kursusi.                       Eesti Põllumajandusmuuseum kutsub taolistes koolides või kursustel õppinuid üles muuseumiga oma mälestusi ning võimaluse korral ka esemeid jagama, et neid talletada ja avalikult kättesaadavaks teha praegustele ja tulevastele põlvedele. Siinkohal esitame suunavaid küsimusi, millele mälestusi üles kirjutades võib tugineda.

 • Mis koolis Te õppisite? Või läbisite  mõne  vastava kursuse? (Millises koolis olite varem õppinud?)
 • Millal Te põllu- ja/või kodumajanduskoolis õppisite? Kui vana Te siis olite? Mis eriala te õppisite?
 • Mis tingis kooli valiku? Kas olid kindlad ootused, mida kooliprogramm peaks pakkuma, milliseid teadmisi ja oskusi õpetama? Kas saite ise kooli valikul kaasa rääkida?
 • Kas kool oli maksuline?
 • Kas kooli astumisel nõuti juba enne teatud oskusi ja eelteadmisi? Olid ehk koolikatsed? Kas koolis õppisid kõik ühe programmi järgi või sai aineid valida?
 • Milliseid oskusi-teadmisi koolilt kõige enam nõuti (mis olid kõige populaarsemad)?
 • Milline oli kõige parem õpetaja-juhendaja? Mis oli koolis kõige meeldivam? Mis oli hästi korraldatud?
 • Kõige ebameeldivamast õpetajast – miks ei meeldinud? Millised ained või tegevused ei meeldinud? Mis oleks võinud koolis teisiti olla?
 • Kas õhkkond koolis oli sõbralik ja vaba või range ja distsiplineeriv? Kas toimus ühisüritusi ja väljasõite?
 • Kas ja kuidas oli korraldatud  õppeperioodil õpilaste majutus?
 • Kas oli kehtestatud koolivorm?
 • Kaua koolis käidi? Kas koolis käimisel oli piiranguid (vanus, abielu vms)? Kas keegi saadeti ka mingil põhjusel ära?
 • Mida kooli lõpetamise puhul kingiti? Kas kool ka kinkis midagi või premeeris lõpetajaid? Kas on mingeid kooliga seotud mälestusesemeid? 
 • Kas koolis omandatu on hilisemas elus kasuks tulnud? Kas kooli tugevus oli teoreetilist või pigem praktilist laadi? Milliseid koolis omandatud oskusi on kõige enam vaja läinud? Kas on midagi, mille õppimine oli kasutu?
 • Kuidas tagasivaates kooli hinnata? Kas oleks midagi võinud teisiti teha? Millega seoses kool kõige sagedamini meenub?

Mälestused palume saata või tuua Eesti Põllumajandusmuuseumisse, Pargi 4, Ülenurme 61714, Tartu maakond. Täiendavat infot saab   Merlin Lumistelt telefoni 7383818  või e-postil merlin.lumiste@epm.ee