RAAMATUKOGU

Eesti Põllumajandusmuuseumi raamatukogus on ligi 27 000 trükise. Enamus meie kogus olevaid raamatuid on kantud elektronkataloogi URRAM http://www.lugeja.ee/library/1276. Seoses raamatukogu muuseumikogust väljaarvamise ja erialaraamatukoguks muutmisega on muutunud laenutustingimused kõikidele kasutajale paindlikumaks. Trükistest on võimalik tellida koopiaid vastava korra ja hinnakirja alusel.

Eesti Põllumajandusmuuseumi raamatukogu kogub kõiki eestikeelseid põllumajandusalaseid trükiseid – raamatud, brošüürid, ajakirjad, informatsiooni- ja reklaamlehed, afišid, konverentside ja nõupidamiste kutsed, teesid jne.

Peale eestikeelse põllumajanduskirjanduse kogume ja säilitame vene- ja võõrkeelseid põllumajandustrükiseid, mis on mingil määral seotud Eesti põllumajandusega. Valikuliselt säilitame ka kirjandust põllumajandusega seotud metsamajanduse ja kalakasvatuse ning põllumajandussaaduste töötlemise alalt.