TÖÖTAJAD

AMETIKOHT NIMI TELEFON E-POST HARIDUS
Administratsioon        
Juhatuse liige Merli Sild 738 3812 merli.sild@maaelumuuseumid.ee  Kõrgharidus
Kultuurikorraldus
Juhatuse liige Merike Lang 738 3821 merike.lang@maaelumuuseumid.ee  
Finantsjuht Maie Kukk 738 3822 maie.kukk@maaelumuuseumid.ee Kõrgharidus
Ökonomist-raamatupidaja
Sekretär-külastuste koordinaator Kadri Parm 738 3810 kadri.parm@maaelumuuseumid.ee Keskeriharidus
Sekretäritöö
IT-spetsialist Nevel Paju   nevel@meilid.ee Keskeriharidus
Arvutivõrkude haldus
Turundus- ja kommunikatsioonijuht Evelin Anja 738 3813 evelin.anja@maaelumuuseumid.ee

Kõrgharidus

Turundus ja finantsjuhtimine

Peavarahoidja

(fotokogu)

Kaire Ilula 738 3814 kaire.ilula@maaelumuuseumid.ee

Kõrgharidus

Loomakasvatus

Teadus ja kogud        

Koguhoidja-teadur

(raamatu- ja tekstiilikogu)

Marje Võsso 742 1001 marje.vosso@maaelumuuseumid.ee Rakenduskõrgharidus
Raamatukogundus ja infoteadus

Koguhoidja-teadur

(dokumentide ja käsikirjade kogu, kunstikogu)

Merlin Lumiste 738 3818 merlin.lumiste@maaelumuuseumid.ee Kõrgharidus
Arhiivindus

Koguhoidja-teadur

(esemekogu, audiovisuaalsed kogud)

Kaarel Vissel 738 3818 kaarel.vissel@maaelumuuseumid.ee

Kõrgharidus
Ajalugu

Teadur Algo Rämmer 738 3817 algo.rammer@maaelumuuseumid.ee

Kõrgharidus
Ajalugu

Konservaator-restauraator Maiga Davõdov 738 3818 maiga.davodov@maaelumuuseumid.ee Kõrgharidus
Romaani-germaani keeled
Konservaator-restauraator Mati Mänt   mati.mant@maaelumuuseumid.ee Keskharidus
Vanemkonservaator Liina Lemsalu   liina.lemsalu@maaelumuuseumid.ee Kõrgharidus
Mööbli restaureerimine
Konservaator-restauraator Ingemar Maasikmäe   ingemar.maasikmae@maaelumuuseumid.ee

Kõrgharidus

Mööbel ja restaureerimine

Muuseumiharidus ja näitused        
Haridustöö kuraator-giid Piret Hion 738 3821 piret.hion@maaelumuuseumid.ee

Magister Romaani-germaani keeled ja kirjandus, filoloog

Vanemgiid-programmijuht (töösuhe peatatud) Tuuli Tubin McGinley     Kõrgharidus
Live art and performance studies 
Vanemgiid-programmijuht Piret Maasik 738 3819 piret.maasik@maaelumuuseumid.ee

Kõrgharidus 

Noorsootöö

Giid-programmijuht Jane Saarniit 738 3819 jane.saarniit@maaelumuuseumid.ee Rakenduskõrgharidus
 
Ekspositsiooniteenindaja- programmijuht Ruth Metsallik 738 3819 ruth.metsallik@maaelumuuseumid.ee Kõrgharidus
Ajaloolane, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Ekspositsioonide programmijuht  Mari-Liis Tammiste   mari-liis.tammiste@maaelumuuseumid.ee

Humanitaarteaduste magister

Kirjandus ja rahvaluule

Turismiinfokeskuse teenindaja Egle Neeme 738 3823 egle.neeme@maaelumuuseumid.ee

Keskeri haridus

Müüja-klienditeenindaja

Turismiinfokeskuse teenindaja (töösuhe peatatud)

Marija Kiveste    

Kõrgharidus

Turismi- ja toitlustuskorraldus

Turismiinfokeskuse teenindaja (töösuhe peatatud) Anu Torim  

 

Kõrgharidus

Aiandus

Klienditeenidaja-perenaine Tiina Ivandi 53331468 tiina.ivandi@maaelumuuseumid.ee Keskharidus
Sepp-programmijuht Mart Salumaa   mart.salumaa@maaelumuuseumid.ee Keskharidus
Ekspositsiooniteenindaja  Kaili Lopp   kaili.lopp@maaelumuuseumid.ee

Keskeriharidus

Mesindustehnik

Giid-programmijuht Lembit Karu 738 3818 lembit.karu@maaelumuuseumid.ee Kõrgharidus
Ajaloolane-etnograaf
Kunstnik-programmijuht Laura Vähi 738 3820 laura.vahi@maaelumuuseumid.ee

Kõrgharidus

Maal ja maalingute restaureerimine

Ekspositsioonide-programmijuht
(töösuhe peatatud)
Signe Aarla      

Majandusvaldkond

       
Tisler-restauraator Enno Vasar   enno.vasar@maaelumuuseumid.ee Keskeriharidus
Mööbelsepp
Mehaanik-hooldustehnik Karl Raudpuu   karl.raudpuu@maaelumuuseumid.ee Keskharidus
Konservaator- restauraator Karl Käärik    karl.kaarik@maaelumuuseumid.ee Kõrgharidus
Põllumajanduse mehhaniseerimine
Mehaanik-restauraator Paul Salumaa   paul.salumaa@maaelumuuseumid.ee Rakenduslik kõrgharidus (rahvuslik metallitöö)

 

Loomakasvataja Tiina Tölgo   tiina.tolgo@maaelumuuseumid.ee Keskharidus
Loomakasvataja-treener Liina Ratassepp   liina.ratassepp@maaelumuuseumid.ee Järvamaa kutsehariduskeskus Hobuhooldaja
Loomakasvataja-treener Laura-Liis Sander   laura-liis.sander@maaelumuuseumid.ee Järvamaa kutsehariduskeskus Hobuhooldaja
Tori Hobusekasvandus        
Hobuhooldaja Tuuli Rätsep   tuuli.ratsep@maaelumuuseumid.ee Keskeriharidus
Loomakasvatus/kodumajandus
Tallitöötaja-traktorist Urmas Simson   urmas.simson@maaelumuuseumid.ee Keskharidus
Traktorist-masinist
Valve- ja hooldustehnik  
Annelii Koolme     Põhiharidus
Valve- ja hooldustehnik Maidu Paap     Keskeriharidus
Ehituspuusepp
Hobuhooldaja Johanna Ojandu   johanna.ojandu@maaelumuuseumid.ee

Kesharidus

Hobumajandus

Hobuhooldaja-treener Ragne Raidma   ragne.raidma@maaelumuuseumid.ee Järvamaa kutsehariduskeskus Hobuhooldaja