TÖÖTAJAD

AMETIKOHT NIMI TELEFON E-POST HARIDUS
Administratsioon        
Juhatuse liige Merli Sild 738 3812 merli.sild@maaelumuuseumid.ee  Kõrgharidus
Kultuurikorraldus
Finantsjuht Maie Kukk 738 3822 maie.kukk@maaelumuuseumid.ee Kõrgharidus
Ökonomist-raamatupidaja
Sekretär-külastuste koordinaator Kadri Parm 738 3810 kadri.parm@maaelumuuseumid.ee Keskeriharidus
Sekretäritöö
IT-spetsialist Nevel Paju   nevel@meilid.ee Keskeriharidus
Arvutivõrkude haldus
Personalijuht-juhatuse assistent Sille Sepmann 738 3822 sille.sepmann@maaelumuuseumid.ee

Kõrgharidus Organisatsioonikäitumine

Turundus- ja kommunikatsioonijuht Evelin Anja 738 3813 evelin.anja@maaelumuuseumid.ee

Kõrgharidus

Turundus ja finantsjuhtimine

Peavarahoidja Kaire Ilula 738 3814 kaire.ilula@maaelumuuseumid.ee

Kõrgharidus

Loomakasvatus

Teadus ja kogud        
Koguhoidja-teadur Marje Võsso 742 1001 marje.vosso@maaelumuuseumid.ee Rakenduskõrgharidus
Raamatukogundus ja infoteadus
Koguhoidja-teadur Merlin Lumiste 738 3818 merlin.lumiste@maaelumuuseumid.ee Kõrgharidus
Arhiivindus
Koguhoidja-teadur Kaarel Vissel 738 3818 kaarel.vissel@maaelumuuseumid.ee

Kõrgharidus
Ajalugu

Teadur Algo Rämmer 738 3817 algo.rammer@maaelumuuseumid.ee

Kõrgharidus
Ajalugu

Konservaator-restauraator Maiga Davõdov 738 3818 maiga.davodov@maaelumuuseumid.ee Kõrgharidus
Romaani-germaani keeled
Konservaator-restauraator Mati Mänt   mati.mant@maaelumuuseumid.ee Keskharidus
Konservaator-restauraator Kristjan Valge   kristjan.valge@maaelumuuseumid.ee

Kõrgharidus

Noorsootöö ja pedagoogika

Vanemkonservaator Liina Lemsalu   liina.lemsalu@maaelumuuseumid.ee Kõrgharidus
Mööbli restaureerimine
Muuseumiharidus ja näitused        
Kunstnik-näituste kuraator Marat Viires 738 3820 marat.viires@maaelumuuseumid.ee Kõrgharidus
Raamatugraafika
Vanemgiid-programmijuht  Tuuli Tubin McGinley 738 3819 tuuli.mcginley@maaelumuuseumid.ee Kõrgharidus
Live art and performance studies 
Giid-programmijuht Jane Saarniit 738 3819 jane.saarniit@maaelumuuseumid.ee Rakenduskõrgharidus
 
Ekspositsiooniteenindaja- programmijuht Ruth Metsallik 738 3819 ruth.metsallik@maaelumuuseumid.ee Kõrgharidus
Ajaloolane, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Turismiinfokeskuse teenindaja (töösuhe peatatud)

Marija Kiveste    

Kõrgharidus

Turismi- ja toitlustuskorraldus

Turismiinfokeskuse teenindaja (töösuhe peatatud) Anu Torim  

 

Kõrgharidus

Aiandus

Klienditeenidaja-perenaine Tiina Ivandi   tiina.ivandi@maaelumuuseumid.ee Keskharidus
Sepp-programmijuht Mart Salumaa   mart.salumaa@maaelumuuseumid.ee Keskharidus
Aednik-programmijuht Kairi Ait   kairi.ait@maaelumuuseumid.ee Kõrgharidus
Teoloogia
Ekspositsiooniteenindaja  Kaili Lopp   kaili.lopp@maaelumuuseumid.ee

Keskeriharidus

Mesindustehnik

Giid-programmijuht Lembit Karu 738 3818 lembit.karu@maaelumuuseumid.ee Kõrgharidus
Ajaloolane-etnograaf
Kunstnik-programmijuht Laura Vähi 738 3820 laura.vahi@maaelumuuseumid.ee

Kõrgharidus

Maal ja maalingute restaureerimine

Ekspositsioonide-programmijuht
(töösuhe peatatud)
Signe Aarla      

Majandusvaldkond

       
Tisler-restauraator Enno Vasar   enno.vasar@maaelumuuseumid.ee Keskeriharidus
Mööbelsepp
Mehaanik-hooldustehnik Karl Raudpuu   karl.raudpuu@maaelumuuseumid.ee Keskharidus
Konservaator- restauraator Karl Käärik    karl.kaarik@maaelumuuseumid.ee Kõrgharidus
Põllumajanduse mehhaniseerimine
Hobuhooldaja-treener Alina Mnogolessova   alina.monogolessova@maaelumuuseumid.ee Põhiharidus
Loomakasvataja-treener Kristin Juurik   kristin.juurik@maaelumuuseumid.ee Keskharidus
Loomakasvataja Tiina Tölgo   tiina.tolgo@maaelumuuseumid.ee Keskharidus
Tori Hobusekasvandus        
Hobuhooldaja Tuuli Rätsep   tuuli.ratsep@maaelumuuseumid.ee Keskeriharidus
Loomakasvatus/kodumajandus
Tallitöötaja-traktorist Urmas Simson   urmas.simson@maaelumuuseumid.ee Keskharidus
Traktorist-masinist
Valve- ja hooldustehnik  
Annelii Koolme     Põhiharidus
Valve- ja hooldustehnik Maidu Paap     Keskeriharidus
Ehituspuusepp