Projekti rahastab Rahandusministeerium Kohaliku Omaalgatuse Programmi vahenditest.